W zależności od celu i typu badania w proces realizacji zaangażowany jest dedykowany zespół projektowy, w skład którego wchodzą specjaliści z różnych działów ASM. Za koordynację i komunikację z Klientem odpowiedzialna jest jedna osoba z zespołu ASM.

Skip to content