Analiza danych, wnioskowanie statystyczne za pomocą różnych technik i testów, opracowanie wniosków, identyfikacja insightów i przygotowanie rekomendacji dla Klienta. Raport jest przygotowywany indywidualnie dla każdego projektu badawczego, nie ma dwóch takich samych narzędzi, więc nie ma dwóch takich samych raportów.

Skip to content