Każde badanie rozpoczynamy od rozmowy z klientem i weryfikacji jego potrzeb informacyjnych. Podczas spotkań identyfikujemy również utajone potrzeby badawcze, a więc takie, których klient sam nie jest świadomy, a które mają istotny wpływ na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.  Podczas rozmów z klientem ustalamy zakres tematyczny projektu oraz jego główne cele.

Skip to content