Prezentacja koncepcji projektu badawczego oraz dyskusja. Omówienie założeń i sposobów pozyskiwania danych – koncepcji metodologicznej w tym grup badawczych. Przedstawienie różnych opcji badawczych oraz możliwości technicznych i zasobów ASM – studio cati, fokusownie, laboratorium neurolab, motionlab. Ustalenie harmonogramu oraz budżetu projektu oraz osób odpowiedzialnych po stronie ASM i po stronie Klienta.

Skip to content