Przedstawienie wyników, prezentacja raportu oraz rekomendacji dotyczących dalszych działań (również do realizacji w formie warsztatowej i dyskusyjnej).

Skip to content