Weryfikacja informacji uzyskanych od Klienta oraz uszczegółowienie założeń projektu badawczego realizowana w formie telekonferencji lub warsztatu. Precyzyjne określenie celu badania i efektów, które chcemy osiągnąć.

Skip to content